Werkzaamheden

Wij werken op maat. Heeft u behoefte aan de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in de Middenspanning- of Hoogspanningstechniek? Denk hierbij aan een NEN-3140 keuring of het inrichten van een  IV/WV NEN 3840 kolom. Neem dan contact met ons op.

NEN-3140 keuring

Om aan de veiligheidseisen binnen Laagspannigstechniek te kunnen voldoen is de NEN 3140 keuring uitgewerkt en opgenomen in de ARBO wet. Het is de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparaten veilig te gebruiken zijn. Daarnaast is de werkgever dus verantwoordelijk om uitleg te geven over de werking van de apparaten aan de  werknemers. In de NEN 3140 keuring is onder andere uitgewerkt welke bepalingen er zijn voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud. Hierdoor worden elektrocutie of kortsluiting bij arbeid voorkomen.

NEN 3140

 

Onderwerpen

De NEN 3140 bestaat uit drie onderwerpen:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn
  3. Personen die in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd worden over de veiligheid

NEN 3140

De norm is dus een vereiste voor werknemers die werken met een laagspanningsinstallatie. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 zorgt ervoor dat u aan de eisen binnen een laagspanningsinstallatie kunt voldoen. Deze norm is voor het veilig werken binnen de laagspanningstechniek zoals elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.Daarnaast moeten er ook inspecties worden uitgevoerd. Werkgevers moeten bovendien hun elektrische objecten regelmatig laten keuren.

Inrichten IV/WV NEN 3840 kolom

Hoe ga je eigenlijk om met een Middenspanningsinstallatie? Wat dien je allemaal te regelen? Wij kunnen u daarbij helpen. Aan de hand van de installatie richten we samen met u een IV/WV kolom NEN 3840 in. We trainen de werknemers op hun eigen installatie en kunnen de procedures mee opstellen. Organisaties zoals datacenters, ziekenhuizen, bierbrouwers, glasindustrie hebben veel vermogen en zitten veelal aangesloten op het middenspanningsnet.

NEN 3840

NEN 3840

Wij leren u verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische hoogspanningsinstallaties. Deze NEN 3840 IV/WV training bereidt u voor om de elektrische veiligheid in uw organisatie te implementeren en te beheren. Bovendien wordt u competent en kunt na de training toezien of elektrotechnische- en bedienings-werkzaamheden volgens de NEN 3840 worden uitgevoerd.

NEN 3840

Deze norm is van toepassing op alle bedrijfsvoering en werkzaamheden met elektrische installaties van een spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning. Deze elektrische installaties zijn ontworpen voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie. Sommige van deze elektrische installaties zijn permanent en vast aangebracht, zoals een installatie voor de distributie in een fabriek of kantoorgebouw, andere zijn tijdelijk. Onder andere bouwplaatsen, maar het kan ook zijn dat de installaties worden verplaatst wanneer zij al dan niet onder spanning staan of zijn belast. Deze norm geeft de eisen weer voor de veilige bedrijfsvoering van de werkzaamheden met elektrische installaties. Deze eisen zijn van toepassing op procedures voor bedrijfsvoering, arbeid en onderhoud. De norm geldt dus voor alle elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden, zoals bouwwerkzaamheden nabij bovengrondse leidingen of ondergrondse kabels.

Stuur een e-mail naar info@menting-et.nl of bel naar: +31 (0)6 – 41 83 38 33

We werken o.a. samen met: