Nulmeting hoogspanningstechniek

Door middel van de nulmeting wordt er gekeken wat de huidige kennis is van uw medewerkers binnen de hoogspanningstechniek en kan er gericht worden bijgestuurd indien nodig. Deze kennis is nodig omdat het werk zorgvuldig uitgevoerd dient te worden en de kennis op pijl dient te zijn. Doordat de test online te volgen is en er 100 meerkeuzevragen gesteld worden, zijn de resultaten dan ook snel en eenvoudig te verkrijgen. Dit is een ideale methode om te gebruiken bij beoordelingen van medewerkers. Tijdens halfjaarlijkse of jaarlijkse beoordelingsgesprekken wordt er eenvoudig inzicht gegeven in de kennis van uw medewerker. Er kan dan worden bijgestuurd op de onderwerpen waar onvoldoende op gescoord is. Met als gevolg dat u de werknemer trainingen kunt aanbieden om bij te scholen. Nadat de nulmeting is afgerond ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Doel:

De nulmeting is een toets om de parate kennis te meten van uw medewerkers op het gebied van hoogspanningstechniek. Na afloop van de toets wordt gekeken hoe de kandidaat scoort op de verschillende modules. Blijkt de kandidaat slecht te scoren op een module, dan kan ervoor gekozen worden om alleen die betreffende module te volgen, om het kennisniveau op pijl te houden! Dit zorgt enerzijds voor de professionaliteit van uw personeel en anderzijds voor de veiligheid van de werknemer zelf.

Voor wie:

Werknemers werkzaam in de hoogspanningstechniek. Ideaal voor werknemers die langere tijd in dienst zijn maar veel praktijkervaring hebben. Op deze manier wordt gekeken of hun kennis nog up-to-date is en of er tevens bijscholing nodig is over bepaalde onderwerpen.

nulmeting

Duur:

3 uur.

Onderwerpen:

Middels 100 meerkeuze vragen verdeeld in 4 onderwerpen, namelijk:

  • Module 1: Elektriciteitsnetten, opwek en vermogen;
  • Module 2: Primaire componenten;
  • Module 3: Secundaire- en tertiaire installaties;
  • Module 4: Transformatoren en HS-verbindingen.

Locatie:

Vanuit thuis te volgen.

Kosten:

Nader te bepalen.

Aanvraagformulier opleidingen
We werken o.a. samen met: