Cursus NEN 3840 Middenspanningsinstallatie

Doel:

Aan het eind van de cursus NEN 3840: Middenspanningsinstallatie is de deelnemer daardoor in staat veilige werkmethoden uit de Norm NEN 3840 te benoemen en toe te passen. Het betreft een theoretische cursus waarin veel praktijkvoorbeelden worden besproken. Een docent uit de praktijk neemt u op gestructureerde en enthousiaste wijze mee door de moderne leerstof. Nadat de training is afgerond, is elke deelnemer in staat om veilig te werken aan een Middenspanningsinstallatie.

Bij het werken aan elektrische installatie bestaat er een kans op letselschade. Dit kan veroorzaakt worden door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen maar ook door een brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie. Door middel van deze training leert u alles over een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties in de Middenspanning. U leert dus om elektrische installaties te onderhouden en te repareren.  Bovendien brengen we de risico’s in kaart zodat u ervan bewust bent om op een veilige manier te werken. Nadat de training succesvol is afgerond ontvangt u een certificaat.

Middenspanningsinstallatie

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor elektrotechnici die een NEN-3840-aanwijzing hebben. Maar ook voor werknemers zoals een installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of ploegleider.

Duur:

4 dagdelen theorie van elk 3,5 uur en 2 dagdelen praktijk

Vereiste voorkennis:

Ter voorbereiding van de cursus ‘NEN 3840: Middenspanningsinstallaties’ is het aan te bevelen om de cursus ‘Basiskennis 10kV-installaties’ te volgen. Daarnaast is deze training met name interessant voor werknemers die werken in de Middenspanning.

Onderwerpen:

De onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Juridische achtergronden NEN 3840
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Risico’s van middenspanning
 • Opbouw van de NEN 3840
 • Keuze werkmethoden
 • Spanningsloos werken
 • Verbod op onder spanning werken
 • Nabij spanning werken en veilige afstanden
 • Communicatie bij schakelhandelingen
 • Toezicht
 • Uitvoeren van metingen
 • Gebruik van schakelbrieven

Locatie:

De cursus wordt op diverse locaties in Nederland gegeven. Indien u wenst verzorgen wij de training bij uw bedrijf of op een externe locatie.

Kosten:

Vanaf € 1050,- per deelnemer

NB: wij verzorgen tevens de training Basiskennis Middenspanningsinstallatie, klik hier voor meer informatie.

Aanvraagformulier opleidingen

We werken o.a. samen met: