Cursusaanbod

De praktijk uit het veld brengen naar de theorielessen in onze cursussen. Dat is onze drijfveer. Docenten en trainers die zelf werkzaam zijn in het veld brengen hun vaardigheden en kennis naar de theorieles. Deze cursussen kunnen ook plaats vinden op uw eigen installatie. Met een bevoegde docent aan het roer, zorgt Menting Energietechniek ook voor de juiste didactische insteek. De cursus is een combinatie van horen, ervaren en oefenen verzorgen wij de opleidingen, waarbij uw mensen zo effectief mogelijk de stof tot zich nemen. Onze trainer Erik Menting heeft een achtergrond in energietechniek en jarenlange ervaring met lesgeven binnen de hoogspanning. Nadat de cursussen zijn afgerond ontvangt u een certificaat als bewijs van het succesvol afronden van de desbetreffende cursus in de Midden- en of Hoogspanningstechniek.

Cursus Hoogspanningstechniek – HST

Doel: Bent u werkzaam in de Hoogspanning? Dan is deze cursus een must! Tijdens de cursus Hoogspanningstechniek leert u alle basisaspecten uit de Hoogspanningswereld. Het is een theoretische cursus waarin veel praktijkvoorbeelden worden besproken. Een docent uit de praktijk neemt u op gestructureerde en enthousiaste wijze mee door de moderne leerstof. Bovendien wordt er een nieuwe vorm van leren toegepast: E-learning. Daardoor kunt u de cursus gedeeltelijk online volgen en gedeeltelijk via face-to-face bijeenkomsten.

Voor wie: Werkt u met Midden- of Hoogspanning installaties bij de centrale, netbeheerder of in de industrie? Wilt u weten hoe Hoogspanning werkt en wat de begrippen betekenen? Bent u monteur, engineer, leidinggevende of om een andere reden geïnteresseerd in Hoogspanning? Dan is deze cursus zeker interessant voor u!

Vereiste voorkennis: Deze cursus sluit goed aan bij de cursus elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

 

Cursus Testen Secundaire Beveiligingen

Doel: Het doel van de cursus is om werknemers op te leiden, die werkzaam zijn in de Midden en-of Hoogspanningstechniek. De deelnemers zijn bereid om zich te ontwikkelen op het gebied van secundaire technieken. U leert om te gaan met diverse secundaire beveiligingen en de theorie hierachter.

Voor wie: Werkt u met Midden- of Hoogspanning installaties bij de centrale, netbeheerder of in de industrie? Wilt u weten hoe Hoogspanning werkt en wat de begrippen betekenen? Bent u monteur, engineer, leidinggevende of om een andere reden geïnteresseerd in Hoogspanning? Dan is deze cursus zeker interessant voor u!

Vereiste voorkennis: Deze cursus sluit goed aan bij de cursus  elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

Cursus Basiskennis Middenspanningsinstallatie

Doel: Aan het eind van deze cursus is de deelnemer in staat de basiselementen van een Middenspanningsinstallatie te herkennen, te benoemen en deels uit te leggen. Deze cursus is een must voor iedereen die met Middenspanningsinstallaties te maken heeft.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor elektrotechnici die een BEI of NEN-3840-aanwijzing hebben of krijgen als vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of ploegleider.

Vereiste voorkennis: Een technische achtergrond, bij voorkeur elektrotechnisch.

Cursus NEN 3840 Middenspanningsinstallatie

Doel: Aan het eind van deze cursus is de deelnemer in staat enkele veilige werk methoden uit de Norm NEN 3840 te benoemen en toe te passen.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor elektrotechnici die een NEN-3840-aanwijzing hebben of krijgen als vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of ploegleider. Wij bieden de mogelijkheid te schakelen op een Middenspanning schakelpracticum.

Vereiste voorkennis: Het volgen van de cursus ‘Basiskennis 10kV-installaties’ is een goede voorbereiding op deze cursus. Voor deelnemers met een goede kennis van Middenspanningsinstallaties en de componenten daarvan is dit niet noodzakelijk.

Cursus NEN 3140 Laagspanningsinstallatie 

Doel: Tijdens deze cursus leert de deelnemer om veilig te werken in of rondom de Laagspanningsinstallaties. Indien u elektrotechneuten in dienst heeft, die momenteel een NEN-3140-aanwijzing nodig hebben, dan is deze cursus een perfecte aanvulling om de vakbekwaamheid van uw medewerkers op peil te houden.

Voor wie: installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of ploegleider.

Vereiste voorkennis: cursus elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

Nulmeting Hoogspanningstechniek

Doel: De nulmeting is een toets om de parate kennis te meten van uw medewerkers op het gebied van Hoogspanningstechniek. Na afloop van de toets wordt gekeken hoe de kandidaat scoort op de verschillende modules. Dit is een basis om te bepalen wat de kennis op dat moment is.

Voor wie: Werknemers werkzaam in de Hoogspanningstechniek. Ideaal voor werknemers die langere tijd in dienst zijn maar veel praktijkervaring hebben.

Vereiste voorkennis: cursus elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

Cursus Storing Zoeken

Doel: In deze cursus leert de deelnemer storingen te herkennen, te benoemen en uit te leggen. Tijdens de cursus wordt er op een veilige manier gewerkt en heeft elke werknemer voldoende kennis om het werk uit te voeren.

Voor wie: Deze cursus  is een must voor iedereen die met middenspanning netten te maken heeft.

Vereiste voorkennis: cursus elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

Cursus Hoogspanning voor niet-elektrotechnici

Doel: Tijdens de training hoogspanning voor niet-elektrotechnici leert u de basis van de hoogspanningswereld. Door middel van de training kunt u verbanden leggen tussen de theorie en de praktijk.  Er worden bovendien diverse praktijkvoorbeelden besproken.

Voor wie:  Bent u werkzaam met of in de buurt van hoogspanningsinstallaties en wilt u leren hoe een hoogspanningsinstallatie in elkaar zit? Dan is deze cursus zeker interessant voor u! Deze training is een perfecte aanvulling op uw praktijkervaring. Zo bent u in staat om veilig te werken en daardoor onnodige storingen of ongevallen te voorkomen.

Vereiste voorkennis: geen

Aanvraagformulier opleidingen
We werken o.a. samen met: