Cursus Storing zoeken

Doel:

In deze cursus leert de deelnemer storingen in middenspanningsnetten te herkennen, te benoemen en aan een ander uit te leggen. In een echt 10kV schakelpracticum worden storing situaties gecreëerd waarbij de deelnemer op basis van kortsluitindicatoren en informatie uit secundaire beveiligingen een storingsanalyse gaat doen. Tijdens de cursus wordt er op een veilige manier gewerkt en heeft elke werknemer voldoende kennis om het werk uit te voeren.

Duur:

De cursus bestaat uit 4 dagdelen, oftewel 2 theoriedagen, welke duren van 08.00 tot 15.00. De data zijn indien wenselijk in overleg te bespreken.

Voor wie:

Deze cursus  is een must voor iedereen die met middenspanning netten te maken heeft.

Vereiste voorkennis: 

Cursus elektrotechniek vanaf MBO-niveau 3.

Onderwerpen:

De volgende theoretische onderwerpen gaan behandeld worden:

  • Uitleg over beveiligingen algemeen, stationsconfiguraties, neststructuren en sterpunts behandeling. Doel: Opfrissen kennis.
  • Op basis van verklikkerbeeld een storing laten lokaliseren: Dit is uit te breiden naar de vraag wat de  eventuele vervolgstappen zouden zijn voor de WVer, het toepassen en de achterliggende gedachte ervan en dit vervolgens laten benoemen of uitvoeren. Doel: Test om te laten zien wat er is gebeurd en hoe problemen op te lossen.
  • Het laten “uitlezen” van een digitaal relais dmv de functietoetsen. En het lezen van een mechanisch/elektronisch relais wat een Trip heeft veroorzaakt. Doel: In een gecontroleerde omgeving deelnemers laten ervaren wat voor info je uit een relais kunt halen, wat je wel en niet kan/mag doen op een relais.
  • Een theorie toets te laten maken op basis van diverse storingsbeelden van de leds op verschillende relais en uitbreiden met vraagstukken over netstructuren, het doel van de metingen, het doel van beveiligen en de functies ervan. Doel: het testen van de allround kennis van de deelnemers.
  • Het bepalen van mogelijke beveiligingen in een uitgetekend net en dit later onderbouwen. Doel: het leren begrijpen welke beveiligingen er worden toegepast mbt selectiviteit in distributie en transportnetten.
  • Het laten uittekenen van een mogelijk verklikkerbeeld en het verloop van de stromen in diverse netten met storing en het onderbouwen ervan. Doel: Leren begrijpen hoe wat er gebeurd bij een kortsluiting.

Locatie:

De cursus vind plaats in ons Technisch Opleidingscentrum Zuid, te Kelpen-Oler. Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.

Kosten:

Aanmelden:

Via info@menting-et.nl of bel naar +31 (0)6 – 83 10 66 18 voor meer informatie!

NB: wij bieden ook trainingen aan binnen de Hoogspanningstechniek, klik hier voor meer informatie.

Aanvraagformulier opleidingen
We werken o.a. samen met: