Introductie

Nederland heeft al jaren zijn infrastructuur op Midden- en Hoogspanningsgebied op poten staan. De onderstations staan vol met diverse componenten zoals vermogensschakelaars, verdelers of scheiders.

Naast de primaire componenten staan er ook complete secundaire installaties met oude mechanische beveiligingsrelais, de elektronische varianten of de nieuwe digitale generatie van het type Maximaal, Differentiaal of Distantie. Dit alles staat in een Midden- en Hoogspanningsomgeving, een omgeving met serieuze gevaren. De werkzaamheden zijn dan vaak ook geborgd in veiligheidsprotocollen en procedures.

Is dit uw werkomgeving en zoekt u hulp voor werkzaamheden in de Midden- en Hoogspanningsaanleg of u wilt uw personeel op het gebied van veiligheid en techniek binnen hetzelfde werkgebied naar een hoger niveau tillen. Denk dan ook eens aan Menting Energietechniek.

Werkzaamheden:

> Instellen en testen van beveiligingsrelais
> Instellen en testen van secundaire aanleg
> Verzorgen van schakelinstructies in de 10kV aanleg
> Verzorgen van rondleidingen op de 150/10kV onderstations
> Verzorgen van BEI HS en LS instructies
> Veiligheid technisch begeleiden van projecten als Ploegleider, Werk-verantwoordelijke (BEI) of bouwbegeleider


E-learning

We hebben een nieuwe e-learning voor de opleiding hoogspanningstechniek! Geïnteresseerd? Geef je mailadres en start de demo! E-learning is de toekomst! Leren op elk moment van de dag wanneer je maar wilt! Dat is de gedachtegang van E-learning die Menting Energietechniek heeft toegepast

Opleidingen

“De praktijk uit het veld brengen naar de theorielessen in onze opleidingen.” Dat is onze drijfveer! Docenten en trainers die zelf werkzaam zijn in het veld brengen hun vaardigheden en kennis naar de theorieles. Deze trainingen kunnen ook plaats vinden op uw eigen installatie. Met

paneel

Commissioning PAC

PAC (Protection, Automation & Control) Menting Energietechniek heeft ervaring met het instellen en testen van beveiligingen in de Midden- en Hoogspanningsaanleg. Denk aan diverse typen zoals Maximaal, Differentiaal, Distantie of Lichtboog. Commissioning PAC is dus een verzamelnaam waarmee kwaliteit en

Veiligheidsbegeleiding

Het werk in de Midden- en Hoogspanning is zeker niet zonder gevaar. Éen fout kan al ernstige gevolgen hebben. Vandaar dat bedrijven veiligheidsbegeleiding hanteren met normen zoals de NEN3840, BEI of Stipel hanteren. Hierin staat duidelijk omschreven wie welke verantwoordelijkheid

Inrichten IV/WV kolom

“Help ik heb een installatie met gevaarlijk hoge spanning, wat nu?” Hoe ga je eigenlijk om met een Middenspanningsinstallatie? Wat dien je allemaal te regelen? Menting Energietechniek kan u daarbij helpen. Aan de hand van de installatie richten we samen met

NEN 3140 keuring

Om aan de veiligheidseisen binnen Laagspannigstechniek te kunnen voldoen is de NEN 3140 keuring uitgewerkt en opgenomen in de ARBO wet. Het is de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparaten veilig te gebruiken